Membuat sesuatu perkara hendaklah dengan cermat dan hati-hati.

  • dayang

    bagus<3

  • Membuat sesuatu perkara hendaklah dengan cermat dan hati-hati. Ye Ke?