Lebih baik menarik diri lebih dulu daripada diberhentikan dengan tidak hormat.

  • farhana

    haha