Makin tinggi pangkat atau makin besar perniagaannya, makin banyak pula tanggungjawabnya.