Tiap sesuatu hendaklah dipadankan dengan tarafnya.