Memberi nasihat kepada orang yang hanya diam saja.