Yang lama sama dengan yang baru. cigak = kera; imbuh = tambahan.