Perjanjian yang tidak dapat dimungkiri lagi kerana ada bukti yang dapat dipegang.