Sangat sesuai (kerana sefaham atau setujuan). sangkal = tangkai beliung.