Tidak leluasa (kerana kemiskinan, kepicikan wang dan sebagainya).