Kemiskinan yang amat sangat. sepasin = binatang yang akan menjadi sepatung.