Mempercayai sesuatu kepada seseorang tetapi tidak dengan sepenuh hati.