Belum putus perkaranya; belum diberi surat cerai (tentang perempuan yang minta cerai).