Lebih percaya kepada pendapat orang lain daripada pendapatnya sendiri.