Membahagi-bahagikan harta pencarian kerana bercerai atau putus persaudaraan.