Anak-anak atau orang bodoh yang turut merundingkan sesuatu perkara yang tidak diketahuinya.