Kemiskinan yang amat sangat. (Biasa juga: Berkain tiga hasta).