Tidak berasa puas dengan sesuatu yang telah diperoleh. lesi (lesih) = terlalu putih.