Perbuatan menghubungi bekas isteri dipandang hina oleh masyarakat