Menyerahkan sesuatu kepada orang yang akan merosakkannya