Berfikirlah dulu dengan masak-masak sebelum membuat sesuatu perkara.