Minta pertimbangan (keadilan dan sebagainya) kepada orang yang tamak, nescaya akan merugi.