Pelajaran yang tiada sempurna dituntut, tiadalah akan mendatangkan faedah.