• jasmine

  PERH SKIT NYER KPALA AQ

 • kepala besar ke?

 • idlan

  sdasssas

 • suraya

  kepala berat sangat ke?

 • prithika

  kepala susah nak tahan ke

 • faris

  hai awak

 • over doss nii