Berbuat sesuatu hendaklah menurut kesanggupan diri sendiri.