Kembali ke asalnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Misai pulang ke bibir). Bandingkan dengan: Belut jatuh ke lumpur).

  • Lee Kar Ann

    The meaning of the peribahasa is very meaningful to me . Thanxs a lot! I hope the students will understand it!