Belum ada pengalaman. (Peribahasa lain yang sama makna: Belum tahu di masin garam).