Berbuat sesuatu atas belanja orang lain. atas angin = jurusan dari mana angin datang.