Berpadanan dengan tenaga; yang lahir serupa dengan yang batin.