Orang yang suka berpindah-pindah pekerjaan itu tidak mungkin mencapai kemajuan dalam hidupnya.

  • perimeter

    sangat baiklah website ini. saya suka sangat