Orang yang mahir dalam undang-undang, biasanya jarang terkena tipu.