Orang yang keras hati dapat dipujuk dengan perkataan yang lemah-lembut.