Perkataan yang lemak manis dapat menawan hati yang keras.