Banyak pengalaman. (Peribahasa lain yang sama makna: Tahu di asin garam).