Kedudukan yang tidak sama antara orang biasa dengan orang yang berpangkat.