Kesilapan pada mula-mulanya merosakkan pekerjaan seterusnya.