Orang yang berbuat baik kepada kita dengan harta kita sendiri.