Kemalangan yang datangnya silih berganti. banteng = lembu; terambau = masuk jurang.