Perselisihan sesama sendiri hilang apabila berlaku sesuatu malapetaka.