Amat cepat; terlepas daripada sengsara. (Biasa juga: Kambing putus tali).