Sangat terpikat kepada kekasih. legundi = sejenis tumbuhan.