Keadaan yang tidak tetap (sakit atau hidup melarat).