Tidak berkuasa melakukan pekerjaan kerana terlalu lemah.