Orang yang suka menolak sesuatu pemberian yang baik, dan gemar berbuat pekerjaan buruk.