Memberi nasihat kepada seseorang yang tiada menjawab.