Buat kerana dipaksa
Kerja yang dilakukan kerana terpaksa