Melonjak-lonjak kegirangan kerana mendapat untung.