Tiap-tiap perbuatan itu dirundingkan masak-masak sebelum dikerjakan.