Tidak tetap keadaannya, kerana sakit atau susah. tuar = lukah.