Perkara yang semakin kusut dan susah menyelesaikannya.