Rahsia tidak dapat disembunyikan
Pekerjaan atau kejadian yang payah benar hendak disembunyikan